Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

Predpoveď pre Európu

 prehľad poveternostnej situácie a predpoveď vývoja konvekcie v atmosfére podľa koncepcie meteorológov z ESTOFEX-u:

 

(SW)Konvektívny stupeň:  2 

 

 (WW)Monitoring počasia:  ni 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIZUÁLNA FORMA PREDPOVEDE:

 mapa pravdepodobnosti významnej konvekcie a extrémnych sprievodných javov: 

  oblasti potrebnej zvýšenej obozretnosti/monitoringu:             

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obdobie riadnej prognózy: So 21.1.2017, 6:00 UTC do Ne 22.1.2017, 6:00 UTC         
Obdobie rozšírenej prognózy: -      
Obdobie mezomerítkovej diskusie: -        
 
Prognóza vydaná: Pia 20.1.2017, 20:25 UTC         
Rozšírená prognóza vydaná: -     
Nowcasting vydaný: -      
 
Predpovedal: Novotný        
 
TEXTOVÁ FORMA PREDPOVEDE:
Potenciálne (veľmi) nebezpečné javy
 
Stupeň 2 bol vydaný pre oblasti V pobrežia Korziky/Sardínie a priľahlého územia k topografickým jednotkám hlavne na rozšírené intenzívne až prívalové - ničivé zrážky, (Riziko prívalových povodní je veľmi vysoké!) izolované tornáda a silné až veľmi silné nárazy vetra - taktiež jeden alebo dva ničivé eventy niesu vylúčené.   
 
Stupeň 2 bol vydaný pre región S Alžírska na rozšírené intenzívne až prívalové zrážky a lokálne prívalové povodne v menšej miere na izolované silné nárazy vetra a izolované tornádo. 
 
Stupne 1 boli vydané pre oblasť Sicílie, ohraničujúce stupne 2 (Baleárske ostrovy, S Alžírska, Z Korzik/Sardínie), predovšetkým na roztrúsené prívalové zrážky, silné nárazy vetra a izolované veľké krúpy a tornáda...     
 

Riadna predpoveď

Synoptická analýza: 

... Nad veľkou časťou Európy sa rozpína mohutná tlaková výš v poli MLSP 1040hPa so stredom nad Maďarskom. Stabilné dlhotrvajúce zimné podmienky sú v plnom prúde, zatiaľ čo nad Atlantikom je cirkulácia pomerne v "zimnej norme" s jedinou hlbšou cyklónou juhovýchodne od Grónska s tlakom 978hPa. Upstream long-wave trough s ďalšou dávkou arktickej masy sprevádzaná intenzívnym jet- streamom v stredných hladinách pohlcuje východnú Európu, kde konvektívnu aktivitu vzhľadom k veľmi suchým podmienkam neočakávame. Značne komplikované a súhrnné deje priebiehajú nad Z Stredomorím a JZ Európou. Energicky a štrukturálne nesúmerná cyklóna, ktorej nesúmernosť pre prejavuje najmä vo vyšších vrstvách atmosféry, predstavuje svojím teplotným gradientom a plochou gpdm veľmi dobrý "životný priestor" pre rapídnu cyklogenézu v prízemnej vrstve.

Vráťme sa však k vyšším hladinám: Polia relatívnej vorticity jasne ukazujú na 4 víry a zvyšujúcu sa celkovú PVA. Gradientová chabosť týchto prvkov a postup westerlies zo severného Atlantiku v priebehu obdobia prognózy spôsobia opustenie oblasti cyklóny... Cyklogenéza v planetárnej vrstve (1005hPa) vďaka rozvoju teplého prenosového pásu (warm conveyor belt) z Tuniska postupne vytvorí pomerne hlbokú tlakovú níž so silnými gradientami siahajúcimi až do stredných hladín troposféry. Postup maxima vorticity zo S Afriky nad otvorené vody sa udeje niekedy okolo 9-10Z. Za pozornosť ešte stoja mimoriadne charakteristiky semigeostrofického vetra v rámci LL oklúzie. Barický gradient prudko vzrastajúci na sever podmieni mimoriadne nárazy vetra v prízemnej vrstve prekračujúce hodnoty 30m/s (Levante). Sobota sa preto bude niesť vo veľmi nepriaznivom počasí najmä pre ostrovné a náveterné oblasti Z Stredomoria...

Konvektívna diskusia: 

... Z Stredomorie, Korzika, Sardínia, Alžírsko, Sicília ..

Nad oblasťou záujmu sa v dobe písanie predpovede rozvíja búrková aktivita v rámci tvoriaceho sa WCB/oklúzii. Pozoruhodný je rozvoj búrok nad vnútrozemím Alžírska v rámci Atlasu, ten je pravdepodobne zviazaný s aktívnym tokom vlhkosti z východu. Modelové systémy simulujú vznik dry shift line/ Scirocca z Tuniska v priebehu nočných hodín. Izolovaná búrková aktivita, o ktorej sme hovorili bude týmto rýchlym úbytkom vlhkosti rýchlo zlikvidovaná. Nevieme však povedať do akej miery sa bude podieľať na advekcii "dry line" nad more v priebehu rána. Eventuálne by to mohol byť problém, vzhľadom na načasovanie postupu rozhrania. Počas  ranných hodín očakávame prudký rozvoj organizovanej konvektívnej aktivity nad morom, po tom, ako sa intenzívny QG forcing spolu s prekryvom strmého teplotného gradientu s jazykom vyšších zmiešavacích pomerov rozložia nad oblasťou záujmu. Ako bolo uvedené v synoptickej analýze, očakávaný rozvoj nesezónneho veterného poľa (h850 30-35m/s) v celej medznej planetárnej vrstve zapríčiní učebnicovú formáciu Ekmannovej špirály a najlepšie možné prítokové vlastnosti do zrelých búrkových jadier. Vzrastajúcu pochybnosť v pokrytí a intenzite konvekcie však spôsobuje jednak pomerne slabá labilizácia ovzdušia (MLCAPE sotva na úrovni 400J/kg) a postup dry wind shift line z Tuniska... V prípade, že táto masa studeného vzduchu bude mať tendenciu prejsť na východ rýchlejšie ako na západ (aj toto môže aktuálne konvekcia do istej miery ovplyvniť) a odrezať teplý prenosový pás v MBL, toto môže výrazne znížiť výslednú búrkovú intenzitu a možnosť organizácie (vzhľadom k slabej labilite). Pomalý postup poľa vetra/ oklúzie na sever cez Sardíniu a prúdenie kolmé na pobrežie spôsobí veľmi vysoké akumulatívne úhrny zrážok a možné prekročenie 140mm/5 hodín i keď precipitable water´s nevykazujú zvlášť výrazné hodnoty. Training konvekcie a jej paralelné vektory  na rozhranie spolu s back-building propagáciou môžu spôsobiť enormné úhrny zrážok na náveterných oblastiach orografie (Sicília/Etna - Korzika-Sardínia). Silný smerový a rýchlostný strih vetra 0-3 km 10-15m/s spolu s LL strihom vetra 7-10m/s v rámci plochy veering-u zdvihnú hodnoty SRH-3 na solídnych 400-600 m2/s2 . Silnejšie pulzy budú mať tendenciu tvoriť organizované multicely až multicelárne línie - semilineárne V-shaped MCS. Riziko jedného alebo dvoch intenzívnych tornád pri pobreží alebo nad otvoreným morom sú vysoko pravdepodobné, avšak s ohľadom na nedostupnosť modelových sondáží sa nedá presne predpovedať miera pozitívneho vztlaku. Hazard prívalových zrážok sprevádzaných mimoriadnymi nárazmi vetra ešte viac zosilnenými konvekciou (35-40m/s) najmä v rámci Sardínie predstavuje veľmi nebezpečnú kombináciu. High-end level 2 je vydaný na túto možnosť vzhľadom na slabú labilitu. Modely WRF a GFS sa pomerne slušne zhodujú na pokrytí konvekciou nad Sardíniou, Korzikou a Sicíliou, no v čom sa rozdeľujú, je mimopobrežná oblasť Alžírska. Môžeme to prisúdiť jednak skorým príchodom dry line a stabilizácii alebo len prirodzeným načasovaním z dôvodu skoršej cyklogenézy. V prípade západnej časti Alžírska v tylovej časti cyklóny bude prebiehať advekcia labilnej vzduchovej hmoty z mora nad pevninu. Postup maxima vorticity rozvinutej cyklóny a mid-level jet-u prinesie obdobné kvantá zrážok ako v prípade ostrovov nad pobrežné oblasti. Niekoľko waterspoutov alebo izolovaných tornád je pravdepodobných v mimoriadnych helikálnych podmienkach. So zreteľom na pomerne chladnejšie stredné vrstvy a silnejšie DMC nevylučujeme možnosť krupobitia a veľmi silných nárazov vetra.                         

Mezomerítková diskusia

Zhrnutie: 

...     

 

Rozšírená predpoveď

Vyhliadka situácie a diskusia 

...                          

 
Vysvetlivky v políčku vydaných stupňov: 
                                                 

Obdobie predpovede            

Typ produktu

Konvektívne stupne a abreviácie

6:00 UTC – 6:00 UTC

 riadna prognóza a monitoring počasia

nt – neočakávajú sa nebezpečné javy

1,2,3stupne %  extrémnych  javov

ni – nieje  vydaná

ml – monitoring zahájený 

X UTC – max 12h min 1h

 mezomerítková diskusia/mesoscale discussion

MD – klasická 

EMD – (emergency)pohotovostná 

6:00 UTC – 6:00 UTC min 2 dni vopred

 rozšírená prognóza/vyhliadka   

EF –  extended  forecast

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!! Naše predpovede sú robené na experimentálnej báze v rámci vedeckých a edukačných účelov pre pochopenie a prax koncipovania prognóz vývoja konvekcie v atmosfére pri rozličných poveternostných situáciách. 

Niesu to v žiadnom prípade výstrahy a neslúžia na prípravu opatrení, tie sú vydávané v rámci medzinárodného meteorologického projektu meteoalarm, avšak naše predpovede môžu poslúžiť ako dobrý všeobecný prehľad v poveternosti európskeho regiónu, určené predovšetkým pre lovcov búrok a záujemcov o meteorológiu.

Predpovede sú robené koncepciou a systémom, ktorý používajú prognostici v ESTOFEX-e - upravený mapový podklad je prevzatý od ESTOFEX-u a všetky predpovede sú nekomerčné !!

                                            StormWarning©2012-2017

TOPlist