Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

Predpoveď pre Európu

 prehľad poveternostnej situácie a predpoveď vývoja konvekcie v atmosfére podľa koncepcie meteorológov z ESTOFEX-u:

 

(SW)Konvektívny stupeň:  1 

 

 (WW)Monitoring počasia:  ni 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIZUÁLNA FORMA PREDPOVEDE:

 mapa pravdepodobnosti významnej konvekcie a extrémnych sprievodných javov: 

  oblasti potrebnej zvýšenej obozretnosti/monitoringu:             

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obdobie riadnej prognózy: Št 30.6.2016, 6:00 UTC do Pia 1.7.2016, 6:00 UTC            
Obdobie rozšírenej prognózy: -
Obdobie mezomerítkovej diskusie: -      
 
Prognóza vydaná: 29.6.2016, 21:38 UTC                 
Nowcasting vydaný: -     
Predpovedal: Novotný 
 
TEXTOVÁ FORMA PREDPOVEDE:
Potenciálne (veľmi) nebezpečné javy
 
Stupeň 1 bol vydaný pre V Francúzko, Švajčiarsko, Rakúsko, časť S Talianska, J Nemecko, časti Poľska, Litvu, región Kaliningradu na prívalové zrážky, krupobitie a v menšej miere na silné nárazy vetra.  
 

Riadna predpoveď

Analýza situácie: 

... 3 hlavné synoptické útvary sú za charakter počasia v Európskom regióne určujúce. Prvý je pomerne živá cyklóna nad Severným Atlantikom živená novými impulzami, so svojimi frontálnymi systémami, postupujúcimi od SZ prinášajúc relatívne chladné a daždivé počasie do Z Európy. Ďalší útvar je zosilňujúca tlaková výš, ako reakcia na PVA, tvoriaca sa nad strednou a V Európou, kde panuje najstabilnejšie počasie spolu so stredomorskou oblasťou.

Kontinentálna "letná" vzduchová hmota s bohatou radiáciou sa preto bezproblémov môže tvoriť. Tretí útvar je vypĺňajúca sa cyklóna nad Čiernym morom/Ukrajinou, ktorá vo svojom rámci disponuje bohatou vlhkosťou a v nej sa tvorí najhlbšia CI. Tlaková níž nad Atlantikom vyšle niekoľko maxím vorticity po periférii do centrálnej EU od JZ na difúznom frontálnom pásme, ktoré budú zdrojom DMC v priebehu Štvrtka.  Vo vyšších hladinách nenájdeme náznak tvorby upper level jet-u, výnimkou je JZ okraj níže, ten však do počasia, v našom období prognózy, nezasiahne.

Samostatná diskusia: 

... Francúzko, Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko, Nemecko, Poľsko, Litva, Kalini..

Pokračujúci vplyv a zosilňovanie PVA/frontálnej zóny rozbehlo konvektívnu aktivitu v páse od JV Španielska až po J Česko. Popoľudnajšie sondáže z predmetnej oblasti však nevykazovali potenciál na konvekciu, čo v skutočnosti aj zodpovedalo. Postupný nárast PVA a maximum vorticity postupujúce z Francúzka cez alpský región, kde kvázi geostrofické činitele dopomôžu k cyklogenetickým procesom, bude veľmi vhodný iniciátor konvekcie v mierne labilnej vzduchovej hmote. Strihové podmienky budú značne limitované práve pre absenciu vyššie spomenutej dynamiky.

Model GFS simuluje vertikálne toky približne v 500-400hPa niekde vo štvorci alpského regiónu. Výrazné premiešavanie v týchto vrstvách a nárast GP deka m smerom na východ zabezpečí pestrú vlhkosť a tvorbu nežiadúcej oblačnosti blokujúca prehrievanie. Model WRF počíta s oblačnosťou nad väčšinou uvažovanej oblasti (Česko, Rakúsko, J Poľsko). Hodnoty lability by napriek pomerne vysokým rosným bodom (18-20°C) nemali presiahnuť 1200J/kg MLCAPE. DLS prespokladáme na úrovni nižšej ako 15m/s a tie sú najpravdepodobnejšie práve okolo obedňajších a poobedňajších hodín pri zosilňovaní cyklonality na Rakúsko/Českom pohraničí.

Prvotná iniciácia nastane v predpoludňajších hodinách nad Alpami a ostrými topografickými činiteľmi. Búrky vo svojom relatívne pomalom postupe na SV možu spôsobovať prívalové povodne v dolinových oblastiach so strmou expozíciou a to najmä v oblasti najsilnejšieho "moisture pooling-u"/ Bavorsko-S, Rakúsko. Predpokladáme 2 primárne oblasti s najintenzívnejšou konvekciou 1./ bude v oblasti Álp/Bavorska, Rakúska a SZ Talianska s možnosťou silného krupobitia <2cm

2./ v centrálnom/JZ Česku a JZ Poľsku v náväznosti na sformovanú vort-max, avšak jej poloha a trasovanie je zas a znovu pomerne neistá. Nevylučujeme tu možnosť tvorby supercelárnej konvekcie s produkciou všetkých nebezpečných prejavov počasia.

Aktuálne myslenie je, že búrky budú vznikať ako neorganizované až poloorganizované multicely s primárnou hrozbou prívalových zrážok. Izolované supercely najmä v JZ Česku sú v hre, obávame sa však, že simulované inverzné vrstvy budú postačujúce na zablokovanie konvektívnych prúdov ďalej do atmosféry. Je však dosť pravdepodobné, že v prípade tejto blokačnej situácie budú izolované búrky vystavené disponibilite najväčším energetickým potenciálom. Na dôvažok toho je potrebné spomenúť alpskú zmiešavaciu vrstvu, ktorá vznikne v náväznosti na prechod vort-max a pokryje oblasť Česka, zabezpečujúca spomenutú zádržnú vrstvu, otázkou zostáva nakoľko to bude prekážkou...  

... Ostatné oblasti ..

V spojistosti s denným ohrevom očakávame neorganizovanú pulznú DMC a to najmä nad Pyrenejami a pásom od Ukrajiny cez Rusko až po Balt. Žiadne nebezpečné prejavy počasia sa neočakávajú. Hodnoty lability vo V Európe by sa mali pohybovať na úrovni do 1600J/kg MLCAPE v súčine s množstvom vlhkosti (MR 14g/kg) nad Ukrajinou sú vysoko pravdpodobné prívalové lejaky a bleskové povodne v oblastiach zasiahnutých najitenzívnejšími búrkami. Vydanie 1. stupňa však limituje absencia strmého teplotného gradientu a zóny konvergencií.       

Mezomerítková diskusia

Zhrnutie: 

...  

 
Vysvetlivky v políčku vydaných stupňov: 
                                                 

Obdobie prognózy            

Typ produktu

Konvektívne stupne

6:00 UTC – 6:00 UTC

 riadna prognóza

nt – neočakávajú sa nebezpečné javy

1,2,3stupne %  extrémnych  javov

ni – nieje  vydaná

n UTC – max 12h min 1h

 mezomerítková diskusia/mesoscale discussion

MD – klasická 

AMD – (alert)pohotovostná 

6:00 UTC – 6:00 UTC min 2 dni vopred

 rozšírená prognóza/vyhliadka   

EF –  extended  forecast

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!! Naše predpovede sú robené na experimentálnej báze vrámci vedeckých a edukačných účelov pre pochopenie a prax prognózy vývoja konvekcie v atmosfére pri rôznych poveternostných situáciách. 

Niesu to v žiadnom prípade výstrahy a neslúžia na prípravu opatrení, tie sú vydávané vrámci medzinárodného meteorologického projektu meteoalarm, avšak tieto predpovede môžu poslúžiť ako dobrý všeobecný prehľad v poveternosti vrámci európskeho regiónu.

Predpovede sú robené koncepciou, ktorú používajú prognostici v ESTOFEX-e a NWS, upravený mapový podklad je prevzatý od ESTOFEX-u a všetky predpovede sú nekomerčné !!

                                            StormWarning©2012-2016

TOPlist