Založiť webovú stránku alebo eShop

Predpoveď pre Európu

 prehľad poveternostnej situácie a predpoveď vývoja konvekcie v atmosfére podľa koncepcie meteorológov z ESTOFEX-u:

 

(SW)Konvektívny stupeň:  1 

 

 (WW)Monitoring počasia:  ni 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIZUÁLNA FORMA PREDPOVEDE:

 mapa pravdepodobnosti významnej konvekcie a extrémnych sprievodných javov: 

  oblasti potrebnej zvýšenej obozretnosti/monitoringu/WW       

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platnosť riadnej prognózy na: So 27.5.2017, 6:00 UTC do Ne 28.5.2017, 6:00 UTC              
Platnosť rozšírenej prognózy na: -         
Platnosť mezomerítkovej diskusie na: -   
 
Prognóza vydaná: Pia 26.5.2017, 10:55 UTC               
Rozšírená prognóza vydaná: -        
Nowcasting vydaný: -       
 
Predpovedateľ: Novotný  
 
TEXTOVÁ FORMA PREDPOVEDE:
Potenciálne (veľmi) nebezpečné javy
 
Stupeň 1 bol vydaný pre značnú časť Španielska, Biskajský záliv, Z-CNTRL Francúzko, BeNeLux, La Manche, Veľkú Britániu, Severné more, na izolované veľké krúpy, silné nárazy vetra a v menšom očakávaní na excesívne zrážky. Zopár spout-type tornád nieje vylúčených najmä v blízkosti pobreží.
 
Stupeň 1 bol vydaný pre Grécko, Macedónsko, J-CNTRL Srbsko na izolované hrubé vrstvy krúp - veľké množstvo krúp s malým priemerom a povodne...
 
Stupeň 1 bol vydaný pre Turecko na izolované intenzívne zrážky a silné nárazy vetra...
 
-----------------------
 
Nowcasting bol vydaný pre 
 

Riadna predpoveď

Synoptická analýza: 

... Transient Omega deadlock obsadzuje európsky región, táto štruktúra však nieje dobre vyjadrená v dynamickom poli  vzhľadom k pomerne slabej interakcii vzduchových más v strednej a vyššej troposfére. Advekcia arktickej masy nad Rusko naviazaná na vetvu cir. víru sa počas dňa marginálne destabilizuje a bude zdrojom prehánok... Držané cirkulácie v BL na okraji vyššieho tlaku s denným ohrevom umožnia destabilizácii...  

Dlhovlnná brázda nad východnou EU s početnými subsynoptickými udalosťami (cold-cores) bude zdrojom DMC... Nízka hladina wet-bulb- T spolu s prúdením na horské masívy (severovýchodné prúdnice) bude priaznivá pre tvorbu malých krúp vo veľkom množstve v chladnej polárnej vzduchovej hmote...  

WAA/EML plume nad Z Európou formuje difundované frontálne rozhranie, ale s excelentne horúcou vzduchovou hmotou advehovanou na sever-severovýchod, tiahnúce sa od Portugalska po Škandináviu. 

Konvektívna diskusia: 

... Z Eu  - Stručný rozbor OUTBREAK-u ..

Sprvu sa otázka bude týkať toho, ako veľmi zasiahne konvektívna udalosť z Piatkového dňa svojou vzduchovou hmotou a oblačnosťou do Soboty a tiež pozície frontálneho rozhrania... S prípravou na modelové operácie, predovšetkým GFS, neočakávame prílišné spresnenie stavu tejto interesatsnej a veľmi komplikovanej situácie. Modelové priblíženia do bazéna EML ukazujú jednak translačné a inerčné trajektórie... Formácia pyrenejského plumu a jeho predpokladaný presun vektormi termálneho vetra do severnejších častí Európy sa zdá byť vcelku neistý. Hrubý profil destabilizovanej vzduchovej hmoty preložený vrstvou CIN je predpovedaný najmä na okraji tlakovej výše Z Francúzko a Benelux i s extrémnymi hodnotami...  (>3000J/kg MLCAPE)...  Simulácie oblačnosti sú pomerne priaznivé na pokračujúci denný ohrev, avšak je nejasné, kde sa silná konvergencia usadí... bez hlbšieho rozvádzania ... v prípade zoslabnutého rozhrania sa tento efekt presunie na pobrežné oblasti.

Všeobecne vzaté v priebehu dňa by mohlo dôjsť k tvorbe izolovanej až roztrúsenej DMC s tendenciou organizovať sa do multiciel a superciel so všetkými hazardmi. Túto možnosť platí najmä pre S Pyrenejsého polostrova a pobrežné oblasti !v ideálnom prípade! (Benelux/Francúzko, La Manche, Veľká Británia) Simulácie strihu vetra sú priaznivé len na lokálne sektory brázdy. DLS 10-15m/s v priemere bude postačujúci na tvorbu veľkých krúp (>2cm). Veľmi nepriaznivý faktor, ktorý nás dotlačil k všeobecnému rozloženiu stupňa 1 na veľkú plochu, je okrajový forcing/ lifting. Po južnej osi brázdy sa bude advehovať mid-level jet a niekoľko impulzov izentropickej vorticity, ktoré budú  priaznivé najmä pre CI v Španielsku.. Vo VB je pravdepodobná cyklogenéza na hrebeni vlny s postupom meso- studeného frontu, v priebehu obdobia prognózy, nad Severné more. Organizovaná multi-supercelárna konvekcia v priebehu ranných- poobedňajších hodín je očakávaná. V prípade, že vznikne niekoľko klustrov na cold-pooloch, vyslaných zo Španielska do oblastí vo Francúzku, môže absentujúci ML-LL strih vetra a držaná BL cirkulácia na anticyklonálne stočených prúdniciach signalizovať formáciu MCS/bow echa.   

 .. Východná Európa je vyňatá z nedostatku času - MD v prípade intenzívnej konvekcie bude vydaná ... 

 

Mezomerítková diskusia

Zhrnutie: 

... 

 

Rozšírená predpoveď

Vyhliadka synoptickej situácie a diskusia 

...       

 
Vysvetlivky v políčku vydaných stupňov: 
                                                 

Obdobie predpovede            

Typ produktu

Konvektívne stupne a abreviácie

6:00 UTC – 6:00 UTC

 riadna prognóza a monitoring počasia

nt – neočakávajú sa nebezpečné javy

1,2,3stupne %  extrémnych  javov

ni – nieje  vydaná

ml – monitoring zahájený 

X UTC – max 12h min 1h

 mezomerítková diskusia/mesoscale discussion

MD – klasická 

EMD – (emergency)pohotovostná 

6:00 UTC – 6:00 UTC min 2 dni vopred

 rozšírená prognóza/vyhliadka   

EF –  extended  forecast

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!! Naše predpovede sú robené na experimentálnej báze v rámci vedeckých a edukačných účelov pre pochopenie a prax koncipovania prognóz vývoja konvekcie v atmosfére pri rozličných poveternostných situáciách. 

Niesu to v žiadnom prípade výstrahy a neslúžia na prípravu opatrení, tie sú vydávané v rámci medzinárodného meteorologického projektu meteoalarm, avšak naše predpovede môžu poslúžiť ako dobrý všeobecný prehľad v poveternosti európskeho regiónu - sú určené predovšetkým pre lovcov búrok a záujemcov o meteorológiu.

Predpovede sú robené koncepciou a systémom, ktorý používajú prognostici v ESTOFEX-e - upravený mapový podklad je upravený a prevzatý od služby ESTOFEX.
                                      Všetky predpovede sú
 nekomerčné !!

                                            StormWarning©2012-2017

TOPlist