Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

Predpoveď pre Európu

 prehľad poveternostnej situácie a predpoveď vývoja konvekcie v atmosfére podľa koncepcie meteorológov z ESTOFEX-u:

 

(SW)Konvektívny stupeň:  1 

 

 (WW)Monitoring počasia:  ni 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIZUÁLNA FORMA PREDPOVEDE:

 mapa pravdepodobnosti významnej konvekcie a extrémnych sprievodných javov: 

  oblasti potrebnej zvýšenej obozretnosti/monitoringu:             

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obdobie riadnej prognózy: So 25.2.2017, 6:00 UTC do Ne 26.2.2017, 6:00 UTC          
Obdobie rozšírenej prognózy: -      
Obdobie mezomerítkovej diskusie: -       
 
Prognóza vydaná: Pia 24.2.2017, 12:07 UTC         
Rozšírená prognóza vydaná: -     
Nowcasting vydaný: -      
 
Predpovedal: Novotný     
 
TEXTOVÁ FORMA PREDPOVEDE:
Potenciálne (veľmi) nebezpečné javy
 
Stupeň 1 bol vydaný pre Albánsko a SZ Grécko na možnosť intenzívnych zrážok a izolované veľké krúpy.
 
Stupeň 1 bol vydaný pre J Taliansko/ Kalábria, Kampánia, Basilicata hlavne na izolované intenzívne zrážky, veľké krúpy a silné nárazy vetra...  
 

Riadna predpoveď

Synoptická analýza: 

... Hlboká brázda nad Európou vyplnená arktickým vzduchom sa bude presúvať rýchlo na východ. Zo severného Atlantiku sa k Európe priblíži ďalší, nie príliž, zdravo-vyzerajúci teplý sektor. Tento útvar revitalizuje stratu, ktorá sa vo forme štiepnej cyklogenézy usadila v priestore Álp/Stredomoria. Oblasť vyššieho tlaku bude i naďalej stagnovať v JZ Európe... Západné prúdenie bude preto i napriek aktuálnej nehomogenite v planetárnom meradle, ktorá mimochodom povedie ku konvektívnej aktivite nad Jadranom, pokračovať aj po skončení prognózy... V Prandtlovej vrstve pozorujeme komplex udalostí spojených s výraznými semi-geostr. odchýľkami ( predovšetkým v priestore Álp, Dinárov a Heleníd) na postupujúcom studenom fronte.    

Konvektívna diskusia: 

... J Taliansko, Albánsko - Z Balkán ..

Skôr než sa začne samotná analýza konvektívnych parametrov je vhodné pripomenúť veľmi zaujímavé správanie studeného frontu, ktorý orograficky zokluduje niekde v priestore S Grécka a Dinárí. Gradientové črty a akumulácie studeného vzduchu nad Balkánom bezpochyby vyvolajú bóru v lokalite Rijeka-Zadar. Je značnou výzvou predpovedať dosah týchto efektov na kvalitu vodnej pary nad Jadranom a influenciu na samotnú konvekciu. Aktuálny predpoklad je, že postup "downsloping windstorm-u" sa nedostane ďalej ako Z pobrežie Balkánu. Konektivita "zbytkovej" cirkulácie (tlaková níž nad Z Afrikou z mojej poslednej predpovede) s mohutnou brázdou nad Európou udržuje aktívnu WAA s veľmi suchým a horúcim vzduchom nad Mediterán....

Spolupôsobenie frontu v spodných hladinách a PVA v stredných budú superponovať na nezanedbateľnej cyklogenéze v nižších hladinách. Toto však potrvá len krátky čas a tesne pred začatím našej predpovede. Fakt že studený vzduch, na zadnej strane tlakovej níže, si nedokáže zachovať autonómnosť sa podpíše pod rýchle vyplnenie útvaru. Zachovanie WAA v priebehu Soboty a jeho pozoruhodná interakcia so studeným frontom (Z Balkán -4;-5°C T850 - Púglia/JV Taliansko 10-12°C T850) bude práve ten kľúčový faktor na potlačení downslopingu... Modelové výpočty a identickosť v pokrytí konvekcie uvažujú, že primárna konvektína aktivita by sa mala diať v priestore Albánska a J Talianska... Oblasť Albánska je veľmi citlivá na postup studenej vzduchovej hmoty no aj napriek tomu zostávame s optimistickejšou variantou. Deep-layer shear na úrovni 15-20m/s  v prekryve s meso- konvergenciou v slabom forcingu a labilite zdá sa  nebudú postačovať na hlbšiu konvekciu... zmiešavacie pomery 7-8g/kg pod pomerne pôsobivou EML v oblasti konvergencie zdvihnú hodnoty MLCAPE na úroveň 1000J/kg nad morom, ale i CIN...

Pestrá zrážková aktivita s hrozbou prívalových povodní bude pretrvávať nad Čiernou Horou a Albánskom... Stabilné prízemné cirkulácie vykompenzujú absentujúci synopt. mechanizmus výstupných pohybov a zapríčinia vývoj niekoľkých DMC v blízkosti pobrežia s postupom na severovýchod. Hlavné riziko budú naďalej intenzívne zrážky - v prípade, že DMC bude vnorená do stratiformného pásma. Nieje celkom jasné, koľko konvektívnych buniek bude mať tendenciu zotrvať v miernom strihu vetra, no minimálne organizované multicely s hrozbou krúp do 2cm sú v platnosti stupňa 1.  Ďalej nad územie Talianska - Postup  rozhrania tu bude mierne urýchlený pozdĺž masívu Apenín - denný ohrev, zbytková vlhkosť s teplotným gradientom zlabilizujú atmo. na 400-500J/kg MLCAPE... izolované multicely s intenzívnymi zrážkami, krúpami a nárazmi vetra popri lepšiemu forcingu sa  zdajú byť relevantné na stupeň 1. Opäť tu však môže rýchly postup frontu a stabilizácia spodných hladín konvekciu zastaviť ...         

Mezomerítková diskusia

Zhrnutie: 

...   

 

Rozšírená predpoveď

Vyhliadka situácie a diskusia 

...                          

 
Vysvetlivky v políčku vydaných stupňov: 
                                                 

Obdobie predpovede            

Typ produktu

Konvektívne stupne a abreviácie

6:00 UTC – 6:00 UTC

 riadna prognóza a monitoring počasia

nt – neočakávajú sa nebezpečné javy

1,2,3stupne %  extrémnych  javov

ni – nieje  vydaná

ml – monitoring zahájený 

X UTC – max 12h min 1h

 mezomerítková diskusia/mesoscale discussion

MD – klasická 

EMD – (emergency)pohotovostná 

6:00 UTC – 6:00 UTC min 2 dni vopred

 rozšírená prognóza/vyhliadka   

EF –  extended  forecast

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!! Naše predpovede sú robené na experimentálnej báze v rámci vedeckých a edukačných účelov pre pochopenie a prax koncipovania prognóz vývoja konvekcie v atmosfére pri rozličných poveternostných situáciách. 

Niesu to v žiadnom prípade výstrahy a neslúžia na prípravu opatrení, tie sú vydávané v rámci medzinárodného meteorologického projektu meteoalarm, avšak naše predpovede môžu poslúžiť ako dobrý všeobecný prehľad v poveternosti európskeho regiónu - sú určené predovšetkým pre lovcov búrok a záujemcov o meteorológiu.

Predpovede sú robené koncepciou a systémom, ktorý používajú prognostici v ESTOFEX-e - upravený mapový podklad je upravený a prevzatý od služby ESTOFEX.
                                      Všetky predpovede sú
 nekomerčné !!

                                            StormWarning©2012-2017

TOPlist